På de öppna sidorna används inga cookies. På de speciella medlemssidorna används sessionscookies för att verifiera inloggningen. Dessa cookies har en varaktighet av 30 minuter.